Luk Verlinden: grafisch deskundige en gerechtsdeskundige

In 2001 werd Luk Verlinden door ABEX (lid 1023) en KGSO erkend als deskundige voor de Grafische Industrie.

“Behalve de technische en juridische kennis welke het Gerechtelijk Wetboek hem oplegt, moet de deskundige als eerste kwaliteit beschikken over een openheid voor tegenspraak. De deskundige moet analyseren, observeren en vaststellen tot hij een volledige kennis heeft verworven van de feiten waarbij hij geen enkele vooringenomenheid mag hebben.

Aan de deskundige komt de uiterst delicate en genuanceerde rol toe om de technische aspecten van een geschil te “vertalen” op zulke wijze dat ze gemakkelijk te begrijpen zijn en om aan de rechtbank toe te laten te oordelen met kennis van zaken.

Het debat gaat niet over wie gelijk of ongelijk heeft, maar wel over de vraag hoe alles in het werk kan worden gesteld om een expertiseverslag op te stellen dat aan de rechtbank toelaat zich een volledig en correct idee te vormen van de technische elementen van het geschil.”

Met enige trots kan Luk Verlinden Consulting melden dat meer dan 60% van de toevertrouwde opdrachten als gerechtsdeskundige hebben geleid tot verzoening / minnelijke schikking.

Ik wil meer informatie over juridisch advies voor mijn bedrijf »