Een audit op elk bedrijfsniveau

Een audit geeft een inzicht in het functioneren van de bedrijfsvoering op elk niveau. Wat gebeurt er vandaag en wat zijn de successen en pijnpunten ?

Tijdens een eerste vrijblijvend gesprek geven wij u een duidelijk beeld van de werkwijze, de methodiek en voorwaarden.

Zowel het management als het commerciële, maar ook interne processen en de productie worden in kaart gebracht vanuit verschillende perspectieven.

De resultaten van de audit worden opgenomen in een duidelijk gestructureerd rapport. Dit rapport levert u bruikbare informatie als uitgangspunt voor verbeteringsprocessen in de toekomst.

Welke domeinen worden opgenomen in de audit?

 1. Management
  • organigram
  • analyse management
  • analyse kostenbudget en controle
  • analyse toekomstvisie
    
 2. Commericieel
  • klantenanalyse, zakencijfer per productsoort en per branche
  • commerciële organisatie intern en extern
  • prospectie
  • klachtenmanagement
  • klantenbewaking
    
 3. Interne processen
  • verantwoordelijkheden
  • workflow
  • intern imago
  • kwaliteitsbeheer
  • calculatie, nacalculatie
  • inkoop
    
 4. Productie
  • verantwoordelijkheden
  • kwaliteitscontrole
  • bezettingsgraad
  • machines: staat, gebruik en onderhoud

Ik wil meer informatie over een eventuele audit voor mijn bedrijf »