Consulting: strategisch advies voor de toekomst

Het resultaat van een consulting leidt tot een strategisch advies voor de toekomst.

Een consultingopdracht helpt u een inzicht te verschaffen om uw bedrijfsprestaties te verbeteren.

Waaruit bestaat een consultingopdracht?

  1. Inventarisatie van visies van de directie
  2. Marktpositie t.o.v. concurrenten
  3. Een missie, een visie en een strategie uitwerken
  4. Swot-analyse formuleren (sterkte, zwakte, opportuniteiten, bedreigingen)
  5. Doelstellingen bepalen voor de toekomst
  6. Een onderscheidend vermogen creëren op het vlak van strategie, organisatie en management
  7. Verbeteringsprocessen uitwerken op de 4 domeinen van de Balanced Scorecard (financieel, klant, productie, leren en groeien).
  8. Uitwerken van een plan van aanpak

Ik wil meer informatie over een consulting voor mijn bedrijf »